naar homepage
Hartelijk welkom bij Kom in de kring

kom in de kring in actie
Kom in de Kring is een wijze van vieren met jonge kinderen rondom prentenboeken met een levensbeschouwelijk thema. Onder dezelfde titel zijn twee mappen uitgegeven. Iedere map bevat 25 katernen. Elk katern biedt een kant en klare uitwerking voor een viering voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar.

Meer dan 200 gemeentes en parochies werken inmiddels met Kom in de kring. De speels spirituele opzet doet kinderen goed!

Prijs
Kom in de kring won de tweede prijs van de prijsvraag Op weg naar de Herberg. Genoemde prijsvraag was een onderdeel van het project 'Bouwen aan een open en gastvrije kerk' van de specialist gemeenteopbouw Jan Hendriks. lees het juryrapport

'Zo horen ze er echt bij'
'De Kom in de kring-vieringen worden bij ons druk bezocht. Er wordt gezongen, voorgelezen en geknutseld. Aan het einde van de dienst komen de kinderen de kerk in met hun kaars en boek en plaatsen deze op het altaar. Zo horen ze er echt bij!'
José van der Meulen, vrijwilliger bij de parochie Maria Virgo Regina in Bennekom

'Verschillende jonge ouders zijn door dit project geïnteresseerd geraakt in onze gemeente'
'Kom in de kring is een prachtig project voor de allerkleinsten. De kinderen komen na hun eigen viering met enthousiaste snoetjes bij het slotlied de kerk in. Verschillende jonge ouders zijn door dit project geïnteresseerd geraakt in onze gemeente. Kom in de kring werkt goed naar twee kanten. De kinderen genieten van de verhalen en rituelen, de ouders vinden een bedding om hun geloof te laten groeien.'
Tjitske Hiemstra, predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden